2017-2019 senelerinin girişimcilik ve iş demografisi

Girişimcilik Oranı 2019 Yılında yüzde 13 oldu

Girişimlerin 2018 senesindeki doğum oranı %13,4 iken 2019 senesinde %13’e düştü. 2019 senesinde doğan girişimlerin istihdamdaki payı %4,6 olarak gerçekleşti.

Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2019 senesinde %36,6 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı piyasasında gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, %13,4 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve %11,3 ile imalat sektörleri izledi.

Girişimlerin 2017 yılında ölüm oranı %12,2 oldu

Girişimlerin 2016 senesindeki ölüm oranı %11,2 iken 2017 senesinde 12,2’ye yükseldi. 2017 senesinde ölen girişimlerin istihdamdaki payı
%4,2 olarak gerçekleşti.

Girişimlerde en yüksek ölüm oranı 2017 senesinde %36,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı piyasasında gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, %13,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleriyle %12,3 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi.

Girişimlerden 2018 yılında doğanların %81,3’ü 2019 yılında devamlılık sağladı

Girişimlerin 2017 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı %80,2, iki yıllık hayatta kalma oranı %64,1 olarak gerçekleşti.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2019 senesinde %12,7, hızlı büyüyen genç girişimler (ceylan) oranı %2,1 oldu.

3 yıllık periyotta yıllık olarak ortalama %10 büyüyen girişimler anlamına gelen hızlı büyüyen girişimler istihdam ya da ciro değerleri baz alınarak hesaplanabilir. Ceylan girişimler ise hızlı büyüyen girişimler içerisinde en fazla 5 yaşında olan girişimlerdir. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2019 yılında %18,3, ceylan girişimler oranı ise %2,7 oldu.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 senesinde %28,7’si imalat, %20,7’si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %11,7’si ise inşaat piyasasında faaliyet gösterdi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 senesinde %30,2’si imalat, %22,1’si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %12,4’ü ise inşaat piyasasında faaliyet gösterdi

İstihdama göre ceylan girişimlerin 2019 senesinde %25,8’i imalat, %14,8’i toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %14,6’sı ise inşaat piyasasında faaliyet gösterdi.

Ciroya göre ceylan girişimlerin 2019 senesinde %25,2’si imalat, %19,2’si inşaat, %14,8’i toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı piyasasında faaliyet gösterdi.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında ihracat payı %17,3, ithalat payı ise %15,3 oldu

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında istihdam payı %15,6, ciro payı ise %15,2 oldu. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında ihracat payı %29,9, ithalat payı %26,3, istihdam payı %18,7, ciro payı ise %27,6 oldu.

İmalat sanayinde 2019 yılında doğan girişimlerin %63,7’si düşük teknoloji düzeyine sahip girişimler oldu

İmalat sanayinde 2019 yılında doğan girişimlerin %25,8’i orta düşük, %9,7’si orta yüksek, %0,8’i ise yüksek teknoloji düzeyine sahip girişimler oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2019 yılındaki ciro payı %12,3 oldu

Girişimlerden 1996-2000 yılları arasında kurulanları %17,4’lük ciro payına sahip oldu. Bu girişimleri, 1990 ve öncesi kurulan girişimler %16,4 ile takip etti.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2019 yılındaki istihdam payı %17,1 oldu

En yüksek istihdam payına ise %17,6 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip olurken, 1996-2000 yılları arasında kurulan girişimler için %16,2 olarak gerçekleşti.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2019 yılındaki ihracat payı %7,4 oldu

İhracat paylarına göre 1990 ve öncesinde kurulan girişimler %21,6 ile en yüksek orana sahip olurken, bu girişimleri 1996-2000 yılları arasında kurulan girişimler %19,5 ve 1991-1995 yılları arasında kurulan girişimler %16,9 ile takip etti.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2019 yılındaki ithalat payı %4,2 oldu

İthalat paylarına göre 1990 ve öncesinde kurulan girişimler %35,3 ile en yüksek orana sahip oldu. 1996-2000 yılları arasında kurulan girişimler için bu oran %17,4 ve 1991-1995 yılları arasında kurulan girişimler için %13,2 olarak gerçekleşti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir