2019 yılı Sanayi ve Hizmet

Girişim ve istihdam sayısında en yüksek hasılatı hizmet sektörü yakaladı. Geçici sonuçlara göre 2019 yılında aktif olan girişimlerin yüzde 43,9’u hizmet sektöründe, yüzde 36,2’si ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,9’unu sağlarken, sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,1 oldu.

Hasılatta en yüksek pay sahibi ticaret sektörü oldu

Ticaret sektörü hasılatta %43,8’lik pay ile zirvede yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün hasılat payı %16,2 iken sanayi sektörünün hasılat payı %33,3 oldu.

Girişim sayısı, istihdam ve hasılatın sektörlere göre yüzdesel dağılımı, (%), 2019

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı

2019 yılında üretim değeri imalatta 2.365.543.881.413 TL, ticarette 611.961.684.905 TL, inşaatta 553.198.413.192 TL, ulaştırma ve depolamada 452.446.562.688 TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 350.954.185.644 TL olarak değer verildi.

Hasılatta en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı

2019 yılında hasılat payının %35,5’ini 250+ büyüklük grubu, %25’ini 1-9 büyüklük grubu, %19,8’ini 10-49 büyüklük grubu ve %19,7’sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise %37,6’sını 1-9 büyüklük grubu, %26,3’ünü 250+ büyüklük grubu, %19,5’ini 10-49 büyüklük grubu ve %16,6’sını 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

İmalat sanayisindeki girişim çalışmalarının %56,9’u düşük düzey teknoloji faaliyetlerinde yer aldı

Düşük düzey teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişim çalışmaları, istihdamın %52’sini, hasılatın ise %38,5’ini oluşturdu.

2019 yılında faal girişim sayısı 3.228.421 olarak belirlendi

Geçici sonuçlara göre 2019 yılında hasılat 8.940.593.564.475 TL, üretim değeri 5.305.520.846.520 TL, faktör maliyetiyle katma değer 1.385.881.044.710 TL olarak gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin toplam satın alımı 7.848.823.359.037 TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdamda ise 15.656.571 kişi olarak saptandı.

Haber bülteninde sanayi; madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörleri olarak gruplandırılmıştır. Haber bülteninde ticaret; toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımını ifade etmektedir. Haber bülteninde hizmet; ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim, gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer hizmet faaliyetleri olarak gruplandırılmıştır.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiği 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir