Girişimler 2019 yılında yüzde 13,0’a düştü

Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2019 yılında yüzde 36,6 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtları ve onarımı sektöründe gerçekleşti. 2018 yılındaki doğum oranı yüzde 13,4 iken, 2019 yılında yüzde 13,0’a geriledi. Bu sektörleri sırasıyla konaklama, yiyecek hizmeti faaliyetleri ve yüzde 11,3 ile imalat sektörlerini takip etti. Girişimlerin ölüm oranı bir yılda yüzde 1 artış gösterdi.Toplam ölen girişimlerin payı yüzde 4’ü aştı.

2018 yılında doğan girişimlerin neredeyse tamamı hayatta kaldı

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2019 yılında %12,7, hızlı büyüyen genç girişimler (ceylan) oranı %2,1 oldu 3 yıllık periyotta yıllık olarak ortalama %10 büyüyen girişimler anlamına gelen hızlı büyüyen girişimler istihdam ya da ciro değerleri baz alınarak hesaplanabilir. Ceylan girişimler ise hızlı büyüyen girişimler içerisinde en fazla 5 yaşında olan girişimlerdir. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2019 yılında %18,3, ceylan girişimler oranı ise %2,7 oldu.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında ihracat payı %17,3, ithalat payı ise %15,3 oldu İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında istihdam payı %15,6, ciro payı ise %15,2 oldu. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında ihracat payı %29,9, ithalat payı %26,3, istihdam payı %18,7, ciro payı ise %27,6 oldu.

İmalat sanayinde 2019 yılında doğan girişimlerin %63,7’si düşük teknoloji düzeyine sahip girişimler oldu

İmalat sanayinde 2019 yılında doğan girişimlerin %25,8’i orta düşük, %9,7’si orta yüksek, %0,8’i ise yüksek teknoloji düzeyine sahip girişimler oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2019 yılındaki ciro payı %12,3 oldu

Girişimlerden 1996-2000 yılları arasında kurulanları %17,4’lük ciro payına sahip oldu. Bu girişimleri, 1990 ve öncesi kurulan girişimler %16,4 ile takip etti.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2019 yılındaki ihracat payı %7,4 oldu

İhracat paylarına göre 1990 ve öncesinde kurulan girişimler %21,6 ile en yüksek orana sahip olurken, bu girişimleri 1996-2000 yılları arasında kurulan girişimler %19,5 ve 1991-1995 yılları arasında kurulan girişimler %16,9 ile takip etti.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2019 yılındaki ithalat payı %4,2 oldu

 İthalat paylarına göre 1990 ve öncesinde kurulan girişimler %35,3 ile en yüksek orana sahip oldu. 1996-2000 yılları arasında kurulan girişimler için bu oran %17,4 ve 1991-1995 yılları arasında kurulan girişimler için %13,2 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Girişim Doğum İstatistiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir