KOBİ’ler en fazla ticaret sektöründe etkin

Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına (NACE Rev.2) göre 2014 yılında KOBİ’lerin; yüzde 39,2’si toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 15,4’ü ulaştırma ve depolama, yüzde 12,4’ü ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetindeki KOBİ’lerin 2014 yılında istihdam payı yüzde 26,9, maaş ve ücret payı yüzde 23, ciro payı yüzde 49,6, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 26,1 ve maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise yüzde 19,4 olarak gerçekleşti.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2 milyon 677 bin girişim faaliyet gösterdi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), 2014 yılında toplam girişim sayısının %99,8’ini oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın %73,5’ini, maaş ve ücretlerin %54,1’ini, cironun %62’sini, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) %53,5’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın ise %55’ini oluşturdu.

İmalat sanayindeki KOBİ’ler düşük teknoloji ile çalıştı

 Küçük ve orta büyüklükte imalat sanayindeki girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, %59,7’si düşük teknoloji ile çalışırken, bu girişimler istihdamın %54’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin ise %43,4’ünü oluşturdu.

KOBİ’ler büyüklük grubu ayrıntısında incelendiğinde,1-19 kişi çalışan girişimlerin %60,4’ü düşük teknoloji, %31,1’i orta-düşük teknoloji, %8,3’ü ise orta-yüksek teknoloji ile çalıştı. Buna karşılık 20-49 kişi çalışan girişimlerde bu paylar sırasıyla %53, %28,4, %17,6 iken 50-249 kişi çalışan girişimlerde %49,7, %31,4 ve %17,4 oldu.

KOBİ’lerin ithalattaki payı %37,7 oldu

İthalatta, 2015 yılında 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimlerin payı %6,3, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %13,1, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı ise %18,2 oldu. Çalışan sayısı 250+ olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %62,3 olarak gerçekleşti. Girişimin ana faaliyetine göre, KOBİ’lerin ithalatının %59,6’sı ticaret sektöründe, %33,1’i ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ’ler ihracatlarının %49’unu Avrupa Birliği ülkelerine yaptı

KOBİ’ler tarafından 2015 yılında yapılan ihracatın %49’u Avrupa Birliği (AB-28) ülkelerine, %34,5’i Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ’ler ithalatının %50,4’ünü AB-28 ülkelerinden, %39,5’ini Asya ülkelerinden yaptı.

KOBİ’lerin ihracatının %92,3’ünü imalat sanayi ürünleri oluşturdu

 KOBİ’lerin 2015 yılı ihracatında giyim eşyası sektörünün payı %16, tekstil ürünlerinin payı %10,1 ve ana metallerin payı %9,2 oldu. KOBİ’lerin 2015 yılı ithalatında ise öne çıkan ürünler, %16,5 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, %13,1 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar ve %10,5 ile ana metaller oldu.

KOBİ’ler Ar-Ge harcamalarının %17,7’sini gerçekleştirdi

 Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2015 yılında 20 milyar 615 milyon TL olarak hesaplandı. Bu harcamanın %17,7’si KOBİ’ler tarafından yapıldı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 122 bin 288 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin %27,5’i KOBİ’lerde istihdam edildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir