Organize Sanayi Bölgeleri her yıl 185 metreküp kullanıyor

Organize sanayi bölgeleri su, atık su ve atık istatistiklerine göre 223 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden elde dilen sonuçlara göre 2018 yılında su şebekesi ile 185 milyon m3 su çekildi. Yüzde 44,9’u kuyu, yüzde 27,7’si baraj, göl, akarsu, yüzde 14’ü şehir şebekelerinden ve yüzde 13,3’ü kaynaklardan sağlandı. Atık suların yüzde 94,3’ü arıtıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri tarafından 268 milyon m3 atık su deşarj edildi.

Atıksuların %75,8’i akarsuya, %8,4’ü şehir kanalizasyonuna, %8,3’ü kuru dere yatağına, %7,5’i ise diğer ortamlara deşarj edildi.

Organize Sanayi Bölgeleri tarafından atık suların yüzde 94,3’ü arıtıldı.

2018 yılında 252 milyon m3 atık su arıtıldı. Akarsu, dere yatağı ve şehir kanalizasyonlarına deşarj edildi.

Organize Sanayi Bölgeleri faaliyetleri sonucu 287 bin ton atık oluştu.

OSB Müdürlükleri’nin altyapı hizmetleri, atık su arıtımı vb. idari faaliyetleri sonucu 287 bin ton atık oluştu. Oluşan atığın 8 bin tonu OSB bünyesinde geri kazanıldı veya geçici depolandı, 137 bin tonu OSB dışında geri kazanıldı, 142 bin tonu ise OSB bünyesinde veya OSB dışında bertaraf edildi. Bertaraf edilen atıkların %54,4’ü belediye/OSB çöplüklerinde, %45,6’sı ise düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir