Türkiye Eğitim Harcama İstatistikleri

Eğitim harcama oranı yüzde 21,6 artarak  214 milyar 637 milyon TL’ye ulaştı. 2018 yılında  bir önceki yıla istinaden eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri verilen eğitimler ve dersler dolayısıyla yüzde 27,3 ile okul öncesi, yüzde 24,3 ile ortaöğretim olmuştur.

Eğitim harcamasının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 1 yılda yüzde 0,1 artmıştır.

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların 51 milyar 050 milyon TL’si yükseköğretim, 38 milyar 877 milyon TL’sini ortaöğretim oluşturmuştur. Özel kurumlardaki harcama ise öğrenci sayısı sebebiyle daha az olmuştur. Bu da ortaöğretimde 20 milyar 527 milyon TL iken, yükseköğretimde 14 milyar 352 milyon TL’ye denk gelmektedir.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 9 bin 790 TL

En çok harcama yapıldığı eğitim düzeyi yükseköğretim düzeyi, harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ise ortaöğretim olmuştur.  2018 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 16 bin 248 TL ile yükseköğretim oldu. 2018 yılında 2017 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise %26,2 ile ortaöğretim oldu. Bunu %22,7 ile ortaokul takip etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir