Yayın kurumları karasal yayıncılıkta etkin

Geçici sonuçlara göre faaliyet gösteren 1268 radyo ve televizyon kurumunun yüzde 73,7’si karasal yayın yapıyor. Yayın kurumlarından yüzde 26,3’ü ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden faaliyet gösteriyor. Bu oranlara göre kaba hesapla 1268 radyo ve televizyon kurumunun 934’ü karasal yayın yaparak faaliyet gösteriyor.

Karasal yayın yapan kurumlar radyo yayıncılığını tercih ediyor

Karasal yayın yapan kurumların %78,3’ü radyo yayıncılığı yaptı. Geri kalan karasal yayın yapan kurumların %11,9’u televizyon yayıncılığı, %9,9’u radyo ve televizyon yayıncılığı yaptı.

Karasal yayının büyük kısmını yerel yayın kurumları oluşturuyor

Karasal yayın yapan kurumların %80,6’sını yerel yayın kurumları oluştururken, kalan dilimin %11,7’sini bölgesel yayın yapan kurumlar, %7,7’sini ise ulusal yayın yapan kurumlar oluşturuyor.

Toplam istihdam ve katma değerin çoğunu ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu

Toplam istihdamın %63,3’ünü ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu. 2015 yılında radyo ve televizyon kurumlarında görev alan çalışanların %14,5’i yerel yayın yapan kurumlarda görev alırken, %3,5’i bölgesel yayın yapan kurumlarda çalıştı. Sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumların istihdamdaki payı ise %18,7 oldu.

Toplam katma değerin ise %90,2’sini ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu. Geri kalan toplam katma değerin %0,6’sı bölgesel, %2,4’ü yerel, %6,8’i ise uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumlar tarafından yaratıldı.

Karasal yayın yapan kurumların toplam yayın süresi 8 milyon saat

Karasal yayın yapan kurumların toplam yayın saati 8 milyon 168 bin 638 saat oldu. Bu toplam yayın saatinin lideri %71,0’lık bir yüzdeyle radyo yayıncılığı oldu. Toplam yayın saatinin %19,0’unu radyo ve televizyon yayıncılığı kalan %10,0’unu ise televizyon yayıncılığı oluşturdu.

Toplam yayın süresinin büyük bölümü yerli yapım programlara ayrıldı

Toplam yayın süresinin %97,5’inde yerli yapım programlar yayınlandı. Yerli yapım programların %71,8’i radyoda, %9,5’i televizyonda gerçekleşti.

Yabancı yapımların ise %41,0’i radyoda, %28,7’si televizyonda yayınlandı.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Radyo ve Televizyon Kurumları İstatistiği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir