Yetişkinlerin örgün veya yaygın eğitime katılım oranı yüzde 22,7 oldu

Türkiye’de 18 yaş ve üstünde olan nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğitime katılanların oranı %22,7 oldu. En yüksek katılım %48,9 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bunu %31,2 ile 25-34 yaş grubu takip etti. Örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine 18 yaş ve üstü erkeklerin %26,6’sı katılırken, kadınlarda katılım %18,9 olarak gerçekleşti.

Örgün veya yaygın eğitime katılımda yükseköğretim mezunları ilk sırada oldu

Tamamlanan eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde; örgün veya yaygın eğitime katılanların oranının en yüksek olduğu grup, %49,5 ile yükseköğretim mezunları oldu. Örgün veya yaygın eğitime katılım oranı mesleki veya teknik liselerde %40,9 ve genel liselerde %40 olarak gerçekleşirken, bir okul bitirmeyenlerde bu oran %2,4’te kaldı.

Yaygın eğitim faaliyetlerinin en büyük kısmı %33,1 ile hizmetlerde gerçekleşti

Türkiye’de fertlerin son 12 ay içerisinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri eğitim alanlarına göre değerlendirildiğinde, ilk sırayı %33,1 ile “Hizmetler” aldı; bu eğitim alanını sırasıyla %13,5 ile “Sağlık ve refah” ve %12,7 ile “Sosyal bilimler, iş ve hukuk” takip etti. “Tarım ve veterinerlik”, %1,5 ile son sırada yer aldı.

Genel programlara katılım en çok 65 yaş ve üstü nüfusta oldu

Yaygın eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği eğitim alanlarına yaş gruplarına göre bakıldığında; 18-24, 2534 ve 35-54 yaş gruplarında ilk sırayı “Hizmetler” alırken, 55-64 ve 65 ve üstü yaş gruplarında sırasıyla %23,2 ve %36,9 ile “Genel programlar” ilk sırada yer aldı.

Yaygın eğitim sağlayıcıları arasında ilk sırada işverenler yer aldı

Türkiye’de 18 yaş ve üstü fertlerin katıldığı yaygın eğitimlerin sağlayıcısı olarak ilk sırada %39,4 ile işverenler yer aldı. Bunu, %26,6 ile yaygın eğitim kurumları ve %11,9 ile örgün eğitim kurumları takip etti. Eğitim alan kadınlarda yaygın eğitim sağlayıcısı olarak ilk sırada %32 ile yaygın eğitim kurumları ve eğitim alan erkeklerde ise %46,8 ile işverenler yer aldı.

Gençlerde yaygın eğitim sağlayıcı olarak yaygın eğitim kurumları ilk sıradaydı

Eğitim sağlayıcılara katılımcıların yaş gruplarına göre bakıldığında ise eğitim alan 18-24 yaş grubunda %33,5, 55-64 yaş grubunda %28,6 ve 65 ve üstü yaş grubunda %41,1 ile yaygın eğitim kurumları; eğitim alan 25-34 yaş grubunda %48,2 ve 35-54 yaş grubunda %45,2 ile işverenler ilk sırada yer aldı.


Yaygın eğitime katılımın en büyük nedeni işini daha iyi yapmak oldu

Nedenlerine göre yaygın eğitime katılım incelendiğinde, ilk sırada %61,9 ile “işini daha iyi yapmak” yer aldı. Bunu %49,9 ile “katılmaya mecbur olmak” ve %49,8 ile “günlük hayatta gerekli bilgi ve becerileri kazanmak” takip etti.

Yetişkin Eğitimi Araştırması’nın temel amacı,18 yaş ve üstü fertlerin yetişkin olarak tanımlandığı hayat boyu öğrenme kapsamında, bireylerin mesleki veya kişisel alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla katılmış oldukları örgün veya yaygın eğitim faaliyetleri ile gayri resmi öğrenmeye ilişkin bilgileri derlemektir. Ülkemizde Eurostat ile uyumlu olarak 2007, 2012 ve 2016 yıllarında 18 yaş ve üstü fertlerle yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen Yetişkin Eğitimi Araştırması ile bireylerin yaş grubu, cinsiyet, eğitim ve işgücü durumuna göre eğitime katılım oranlarının yanı sıra, nedenlerine göre eğitime katılım ve eğitim sağlayıcılar gibi göstergeler hesaplanmıştır.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yetişkin Eğitimi 2016, 06.06.2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir