Türkiye’de 15-34 yaş grubundaki nüfusun yüzde 56,4’ü işgücünde yer aldı

Türkiye’de 2016 yılı II. çeyreği itibarıyla 15-34 yaş grubunda kurumsal olmayan nüfus 24 milyon 263 bin kişi olup bu kişilerin 13 milyon 685 bini işgücünde yer aldı. Diğer bir ifadeyle, bu yaş grubundaki fertlerin işgücüne katılma oranı %56,4 oldu.

İşsizlik oranı 15-34 yaş grubunda %13,2 oldu

Türkiye’de 15-34 yaş grubundaki nüfusun işsizlik oranı %13,2 iken iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarında bu oran %16,8, dört yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda ise %13,3 oldu. Genel lise mezunlarında işsizlik oranı %15,5 iken mesleki veya teknik lise mezunlarında %12,3 olarak gerçekleşti.

Eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranı artış gösterdi

İstihdam oranı 15-34 yaş grubundaki fertlerde %48,9 oldu. Bu oran bir okul bitirmeyenlerde %30,1, lise altı eğitim düzeyinde %42,4, dört yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitimlilerde %73,7 oldu. Diğer taraftan genel lise mezunlarında istihdam oranı %43,6 iken mesleki veya teknik lise mezunlarında %60,6 olarak gerçekleşti.

İşgücündeki gençlerin %47,6’sının eğitimi süresince çalışma deneyimi oldu

En az bir okul bitiren 15-34 yaş grubundaki fertlerin %35,9’u en son tamamladıkları eğitimleri süresince ücretli veya ücretsiz bir çalışma deneyimi yaşadı. Referans haftasında işgücünde olanların %47,6’sı eğitimleri süresince bir çalışma deneyimi olduğunu belirtti. Bu oran istihdamda olanlarda %48,2, işsizlerde %43,1 oldu. İşgücüne dahil olmayan fertlerin ise %19,7’si eğitimi sırasında bir çalışma deneyimi yaşadı.

Referans haftasındaki işgücü durumuna göre çalışma deneyimi(1), II.Çeyrek: Nisan-Haziran, 2016

Gençlerin %19’u eğitim sonrası ilk işini üç yıldan daha uzun sürede elde etti

Eğitimden çalışma hayatına geçişte; üç aydan daha uzun süre çalıştıkları işler dikkate alındığında, 15-34 yaş grubundaki fertlerin %19’u eğitimden ayrıldıktan sonraki ilk işine üç yıldan daha uzun sürede sahip olduğunu, %14,1’i ise ilk altı ay içinde sahip olduğunu belirtti. Fertlerin %7,4’ü ilk işini yedi ay ile bir yıl arasında, %8,6’sı 1-2 yılda, %5,8’i ise 2-3 yılda elde etti. Diğer taraftan, 15-34 yaş grubundaki fertlerin %16,3’ü ilk işine eğitimleri devam ederken sahip olduğunu belirtti.

Gençlerin %23,3’ü ilk işinde hizmet ve satış elemanı olarak çalıştı

Eğitimden ayrıldıktan sonra ilk işinde üç aydan uzun süre çalışanların %23,3’ü hizmet ve satış elemanı olarak çalışırken, %16,9’u nitelik gerektirmeyen işlerde, %16’sı sanatkarlık ve ilgili işlerde, %12,2’si ise profesyonel mesleklerde çalıştı.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırma Sonuçları, II. Çeyrek: Nisan – Haziran 2016, 07.07.2016

“Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi” adlı özel konulu araştırma, 2016 yılı II. çeyreğinde (Nisan, Mayıs ve Haziran) hane halkı işgücü araştırması ile birlikte uygulanmıştır.

Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; işgücü piyasasındaki gençlerin (15-34 yaş grubu) eğitim geçmişleri, iş bulmak için harcadıkları çaba, iş bulmak için alınan yardım ve işe geçiş süreleri konularında veri derlemektir. Bu araştırma 2009 yılında uygulanan “Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi” isimli modüler anketin tekrarı niteliğinde bir çalışma olmayıp içerik bakımından farklılıklar göstermektedir.

Bu haber bülteninde yer alan 2016 yılı II. çeyrek sonuçları; aynı yılın 14-26. haftalarını içine alan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsamaktadır. Bu dönemde örneğe çıkan 44 000 örnek hane halkından 37 356’sı ile görüşülmüş olup bu hane halklarında bulunan 15 ve 34 yaş arasındaki 34 962 fert ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir