Yabancı kontrol oranı %14,1 olarak gerçekleşti

Üretim değerine göre; 2015 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin tamsayım kapsamındaki girişimlerde yabancı kontrol oranı %14,1 olarak gerçekleşti.

Yabancı kontrol oranı 2014 yılında %13,8 iken, 2015 yılında %14,1’e yükseldi. Bu oran 2012, 2013 yıllarında sırasıyla %13,6, %13,4’tü.

Almanya menşeli girişimler 2015 yılı toplam üretiminin %2,4’ünü kontrol etti

Tamsayım kapsamındaki girişimlerde 2015 yılında gerçekleştirilen toplam üretimin %2,4’ü Almanya’nın, %1,7’si A.B.D.’nin ve %1,6’sı Fransa’nın kontrolündeydi.

Tütün ürünleri imalatının %84,7’si yabancılar tarafından kontrol edildi

İmalat sanayindeki alt sektörlere bakıldığında en yüksek yabancı kontrol oranı %84,7 ile “Tütün ürünleri imalatı” sektörüne aitti. İkinci sırada %44,8 ile “Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler imalatı”, üçüncü sırada %39,5 ile “Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı” sektörü yer aldı.

İmalat sanayindeki yabancı kontrollü üretim, orta-yüksek teknolojiye sahip alt sektörlerde yoğunlaştı

İmalat sanayinde, girişimlerin faaliyet gösterdikleri grupların teknoloji düzeylerine göre bakıldığında, yabancı kontrollü üretimin orta-yüksek teknolojili grupta yoğunlaştığı (%54,7) görüldü. Yüksek teknolojili grup %4,5, orta-düşük teknolojili grup %17,5, düşük teknolojili grup %23,4 paya sahipti.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2015, 21.06.2017

Yabancı kontrollü girişim, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan ya da dolaylı olarak yurt dışında yerleşik bir birim tarafından kontrol edilen girişimdir. Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflaması, NACE Rev. 2’ye göre sınıflandırılmıştır. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ), NACE Rev. 2’deki B’den S’ye kadar olan kısımları (K kısmı hariç) kapsamaktadır. YSHİ tamsayım kapsamı ise 20 veya daha fazla çalışanı olan girişimler ile bazı özellikli faaliyet sınıflarında faaliyet gösteren girişimlerden oluşmaktadır.

Bu çalışmanın kapsamını, 2015 YSHİ araştırmasının tamsayım kapsamındaki 111 735 girişim oluşturmaktadır. Bu girişimler, 2015 YSHİ kapsamındaki tüm girişimlere ait üretim değerinin yaklaşık %85’ine sahiptir. Bu girişimlerden 2 622’si yabancı kontrolündedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir