Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Oranı Belli Oldu

Genel devlet açığı 2020 yılında 235 milyar 256 milyon TL olarak tahmin edildi ve genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı %4,7 şeklinde gerçekleşti. Mahalli idareler alt sektörü 2020 yılında fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2020 yılında %39,8’e ulaştı.

Genel devlet ve alt sektörlerinin açık / fazla ve borç düzeyleri, 2019, 2020


Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2020 yılında %35,9 oldu

Genel devlet toplam harcamaları 2020 yılında 1 trilyon 810 milyar 867 milyon TL’ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı %35,9’a ulaştı. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 575 milyar 611 milyon TL’ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı %31,2 oldu. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış yaşandı.

Genel devlet sektörü ana bileşenleri, 2019, 2020

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2020 yılında 1 trilyon 274 milyar 701 milyon TL’ye yükseldi

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirlerinin tüm alt kalemlerindeki artışlara bağlı olarak 2020 yılında 1 trilyon 274 milyar 701 milyon TL’ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2019 yılında %43,6 iken 2020 yılında %47,4’e yükseldi. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı %24,3’e, net sosyal katkıların payı ise %28,1’e düştü. Sermaye vergilerinin payı değişmedi. Genel devlet vergi ve sosyal katkı gelirleri ve toplam içindeki payı, 2019, 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir