İktisat Akbabalar ortalarda yok


İstanbul Ticaret Odası yönetim Kurul Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun nisan ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Dünyanın önde gelen ekonomilerinin hız kesmeye başlaması, Dünya ekonomi durgunluğunda çıkış yolu bulabilecek iktisatcıların ortalarda olmayışı anlamında “İktisat Akbabalar ortalarda yok” Gelişmiş ülkelerin yürütdüğü ticaret savaşı anlamında, gelişmiş ülkeler için  “Hukuk yeni Paradigma” dedi.

Yeni gelişmelerle çalışma hayatı, endüstriyel ilişkilerin temel çerçevesini değiştiren küreselleşme ve bu gelişmelerin temelinde disiplinler arası iktisat ile etkileşime giren endüstri ilişkilerinin teorilerin eksikliği yeni bir farklı teoriyi zaruri kılmaktadır.


Ekonomik ve politik kaygılarla uluslararası hukukunun sunduğu etkisiz çözümlere karşı yeni hukuk zihniyete işaret etmektedir. Varlıkları yok sayan anlayışına karşı, yeni hukuku anlatan dili ve zihniyeti yaratma ihtiyacı, sadece tek taraflı faydayı gözeten özne-nesne ilişkisi üzerine kurulu günümüz hukukunun değerleri sorgulayan anlayışın yeni bir hukuk paradigması demektir. Bundan dolayı gelişmiş ülkeler için hukuk yeni paradigma.

Dünya ekonomisinde başlayan durgunluğun, bütün piyasalarda bir belirsizliğin oluşu, gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinde krizi tetiklemekte, küresel ekonomide çok marjinal bir gelişme olmadığı takdirde, gelişmekte olan piyasaları olumsuz etkilemektedir. 


Dünya ekonomisinde büyüme hızının resesyon sınırına dayanması, çıkış yolununda henüz bulunmamış olması ticaret savaşlarının önemli bir rol oynadığı günümüzde, bizim gibi ülkelerin ekonomik büyüme dengesini zayıflatdığı gerçeğiyle iş dünyasını ilgilendiren yapısal reformlara gözlerimizi çevirmeye itiyor.  


Bu bağlamda İTO Başkanı Şekib Avdağiç, Reform paketin; Ekonomi yönetiminin Türkiye’nin değişim ve dönüşüm sürecini, reformist bir akılla yönetmek istediğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca yerel idare seçimleri sonrası seçilen tüm belediye başkanlardan beklentinin iş dünyasının önünü açması bu yönde çalışmalar yapmaları gereğini vurguladı.


İstanbul Ticaret Odası Geleneksel aylık meclis toplantısını 12 Nisan 2019 Perşembe günü İTO Meclis salonunda gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Öztürk Oran, iş hayatını ilgilendiren üç ayaklı stratejik plan olduğu bilgileri verdi. Gündeme geçildi. 


Grup No 25  Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi Meclis üyesi Mehmet Metin Korkmaz, Grup No 32 Basın yayın komitesi Münir Üstün, Grup No 20 Sigortacılık Meslek Komitesi Doğan Şen, Grup No 16  Oteller Meslek Komitesi  Aydın Karacabey, Grup No 37 Kumaşcılık Meslek Komitesi  Nesim Ayyıldız, Grup No 5 Bilgi teknolojileri Meslek Komitesi Fahrettin Oylum, komitelerinin ekonomik sorunları hakkında konuşma yaptılar.  


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Öztürk Oran, İTOYönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’i konuşmasını yapmak üzere davet etdi. 


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın  açıkladığı reform hakkında  “Çok önemli birinci adım atıldı ve reform başlıkları belirlendi. Şimdi kararlı ve etkin şekilde bu başlıkları hayata geçirmemiz gerekiyor. Paketin kredibilitesini uygulamadaki başarısı belirleyecektir. Bunun için de görev ekonomi yönetimi, özel sektör ve ekonominin diğer tüm paydaşlarına eşit oranda düşüyor. YEP Yapısal Dönüşüm Adımları 2019, piyasa dışı yaklaşımlara prim vermeden, aksine içeride ve dışarıda piyasalara ve ekonominin aktörlerine güven veren, dolayısıyla ekonomiyi ve hayatı normalleştiren bir politika setine işaret ediyor” dedi.


Bankalara ilişkin getirilen önlemle Avdagiç, pakette yer alan en önemli başlığın, bankacılık ve finans olduğunu belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edeceği 28 milyar liralık Devlet İç Borçlanma Senetlerini kamu bankalarına veriyor. Böylelikle kamu bankalarının sermaye yeterlilik ve likidite oranları artırılıyor. Bir başka ifadeyle, tahsili gecikmiş alacakların sektör için bir risk oluşturulmasının önüne geçiliyor. Ayrıca özel bankalar da yeniden sermayelendiriliyor.”  Açıklamalarda bulundu. 


Yine paketde yer alan, Türkiye Bankalar Birliği’nin öncülüğünde, Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu kurulacağını, geri dönmesi zor kredilerin en fazla olduğu bu iki sektörde, sorunlu varlıkların alınıp borç-hisse senedi takası yapılacağının önemli olduğunu, reel sektörün, dolayısıyla da Türkiye’nin varlıklarını korumaya yönelik bir açılım olacağını, kredi büyümesi olmadan, Türkiye ekonomisinin büyümesi mümkün olmadığını belirtdi.

Sanayi Yerlileştirme program ile 300 ürünün yerlileştirmesini hedeflendiğini ayrıca   devletten KDV alacağı olan işletmelere alacaklarının ivedilikle ödenmesinin şirketleri finansal açıdan rahatlatacağını söyledi. 


İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Komiteleri hakkında istekde bulunan ve Meclis üyelerin konuşmalarını değerlendirmesiyle toplantı son buldu.


yilmazparlar@yahoo.com   

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan
Translate »