Düğün endüstrisi

Turizmde yeni trend, yaklaşık 300 milyar dolarlık global düğün endüstrisi, düğün kutlama etkinlikleri, sürekli akıyor.

Düğün kararı büyük bir karardır ve genellikle pahalı bir karardır. Düğünler bölgesel yatırımlar için büyük yatırımlar ve büyük işlerdir. Dünya genelinde Dünya Turizm Örgütü UNWTO’nin istatistik raporlarında düğün başına ortalama 35 bin dolar ve ortalama sanayi satış fiyatı 55  bin dolar olan etkinlikler, ayrıca çok çeşitli endüstri içerdiğinden, bu miktarın potansiyelli dalgalanma etkisi daha da fazladır. Düğün endüstrisinin ekonomik etkisi büyük olup, destinasyonlar önemli ölçüde büyümekteler.

Dünya ülkeleri çok sektörü kapsayan bu turizm çeşidinden pay almak, paylarını artırmak adına yeni nesil müşterileri etkili bir şekilde hedeflemektedirler.

16 Şubat 2019 Cumartesi günü 2’ncisi düzenlenen ve sponsorsuz, başarıyla sürdüren, Kıdan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Kıdan ve Demet Kıdan Uğur, Pazarlama Satış Direktörü Burçak Atak, Banket , Ziyafet Satış Müdürü Oya Ulucan başta olmak üzere tüm Hotel ekibiyle gerçekleştirdikleri, Lionel Hotel Evlilik festivalinde iç turizmden ziyade dış turizm penceresinden baktığımızda; katma değerli lüks pazar ekonomisi olarak, bu turizm çeşidini iyi değerlendirmemiz gerekmektedir.

Turizm, sosyal olayların uygulanabileceği alan veya endüstridir. Günümüzde turizm nosyonunun bir sınırı yoktur, çünkü geleneksel turizm sınırlarını aştı ve dünyayı öğrenmeye başladı. Artık turizm, sıradan seyahat, yürüyüş, alışveriş turizmi, gezi, spa turizmi, yemek seyahatleri, aşırı turizm ve daha birçok seçenek gibi çeşitli hedeflere ayrılabilir.

Hızla büyüyen destinasyon düğün endüstrisi, Düğün İşleri, dünya genelindeki Düğün İş Danışmanı, düğün planlamacıları için kazançlı bir iş fırsatı olarak ortaya çıktı ve bugün dünya düğün pazarının hedef düğün planlama endüstrisinin çeşitli yönlerini işlemekteler.

Düğün uzmanları  Batı kökenli olmayan kültürel çeşitlilik aramaktadır. Bu da ülkemiz için avantajdır. Turizm etkinlik yönetimi iyi kullanıldığında, düzenli müşterilerin sadakatini arttırır. Sürdürebilir turizm akışını sağlama fırsatı verir.

Düğün teknolojisi hala düğün endüstrisinin en hızlı büyüyen bölümüdür. Diğer sektörlerde olduğu gibi, teknoloji de kesinlikle düğün endüstrisinde değişiklikler yarattı. Sosyal medyanın yükselişi de dahil, sıklıkla birbirleriyle yolları kesişmekte ve katmanlaşmaktalar.

Düğün turizminin bu fenomenini çiftleri memleketlerinin dışındaki düğünlerini kutlamaya iten motivasyon bilgileri derinleştiren teorik lensinin temel olarak işlevsel, sosyal, duygusal ve özgecil deneyimsel değerleri analiz eden planlayıcılar, tüketiciyi iyi değerlendirmekteler. Ülke sektörümüzün de bunu çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir.

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan
Translate »