Her kaos; sorunlar kadar fırsatları da yanında getirir

Ekonomide kırılganlığın yaşandığı ya da seçim atmosferinin teneffüs edildiği dönemlerde, markaların hızla reklam ve halkla ilişkiler gibi iletişim harcamalarını kıstığına dikkat çeken İtibar Group Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, “Böylesi dönemlerde müşterisini ve tüketicisini daha iyi anlamak için araştırmalar yapmak, herkes iletişimden kaçarken, tersine iletişime yatırım yaparak öne çıkmak, rekabette izlenecek en akıllaca yoldur” diye konuştu.

İran’la yapılan nükleer anlaşmadan ABD’nin çekildiğini açıklaması, buna bağlı olarak petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki yükseliş ve buna bağlı jeopolitik riskler, beklenen bazı halka arzların ertelenmesi, ülkemizin seçim atmosferine girmesi ve kimi çevrelerin yaratmaya çalıştığı negative motivasyon iş dünyasının moralini olumsuz etkilediğini ifade eden marka ve iletişim danışmanlığı sektörünün öncü kurumu İtibar Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, “Ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde sürdüğü, şirketlerin kar açıkladığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ekonomide reel anlamda bir daralmadan söz etmek doğru değil. Sadece küresel, jeopolitik riskler nedeniyle dünya ekonomisinde şaşkınlığın yaşandığı bir dönemdeyiz. Unutmamalı ki; ekonomide kırılganlığın yaşandığı bir dönemde her küresel dalga sorunlar kadar firsatları da beraberinde getirir” dedi.

“Dünyada petrol ve türevi enerji kaynaklarına olan talep son yıllarda yaklaşık yüzde 20 arttı. Böyle olunca petrol fiyatlarını 70 doların üzerinde tutmak için bir takım lobilerin girişimleri ile alınan siyasi kararlar dünyada jeopolitik riskleri de artırdı. Bilindiği gibi bizim de dış ticaret açığımızın en büyük kalemini enerji ithalatımız oluşturuyor” diyen Acar, “Petrol lobilerinin enerji üzerinde kurduğu fiyatlandırma baskısı sonrası dünyada yaşanan kaotik ortam, seçim atmosferine girmemiz nedeniyle kimi kötü niyetli çevrelerin negative motivasyon teşebbüsleri ve pariteki dalgalanmalar nedeniyle iş dünyamızın kafası oldukça karışık” diye konuştu.

“Yaşanan tedirginlik nedeniyle şirketler, tasarrufa yöneldiler” diyen Acar, “Biz bunu iletişim sektöründe de gözlemliyoruz. Kaldı ki şu an küresel bir krizden söz etmek mümkün değil. 2001 ve 2008’de bile firmaların yaşanan krizler sonrasında yayınladığı finansal sonuçlara baktığımızda, halkla ilişkiler, reklam ve diğer iletişim harcamalarını sürdüren hatta daha da artıran markaların ekonomik daralmaları sağlıklı atlatmakla kalmayıp markalarının değerini yükselttiklerini görüyoruz” dedi.

Rakipleri daha az tanıtım ve iletişim harcaması yaparken iletişime daha fazla yatırım yapan markaların seslerini, hedef kitle ve paydaşlarınca daha iyi duyurduğunu söyleyen Acar, “Herkesin sesini kıstığı bir dönemde sesini yükselten markalar, hedef kitleleri nezdinde kas gücünü daha iyi sergileyebildikleri için daha fazla güven tesis edebiliyor, müşterisinin bağlılığını ve müşterisi ile duygusal bağını daha da kuvvetlendirebiliyorlar” dedi.

Ekonomide yaşanan daralma dönemleri güven arayışının en çok yükseldiği dönemler olduğuna dikkat çeken Ertan Acar, “Bütün değer, tutum ve yargıların değiştiği böylesi dönemlerde, girişimci bir ruha sahip kurum yöneticilerin yapacağı inovasyon, reklam ve halkla ilişkiler çalışmaları, kurumunun itibarını da etkiler, değer ve güç kazandırır” dedi.

Asıl bugün markalar için bir atılım zamanı olduğuna değinen Acar, “Bugünlerde halkla ilişkiler yani PR ve reklama yönelen marka ve kurumlar, iş hedeflerine sektörlerindeki rakiplerine oranla daha rahat ulaşarak mevcut ya da potansiyel yatırımcılarının da dikkatini daha fazla çekeceklerdir” diye konuştu.

Translate »